prekidač protoka

U principu, prekidač za razdjeljivanje protoka može se grubo podijeliti na mehanički prekidač protoka i elektroničku sklopku za protok.

Mehaničko načelo je tip lopatica, tip turbine, tip klipa, tip gravitacije itd.

Elektronički princip uključuje prekidač toplinskog toka, elektromagnetski prekidač protoka, ultrazvučni prekidač osjetnika i slično.

Prekidač protoka započinje s radom kad voda teče, a ona će biti odspojena kad nema vode ili nedostatka vode, što znači da igra funkciju prekidača i da se osvijesti alarm. Obično postoje dva vodiča, jedan vodič je priključen na napajanje, a drugi je priključen na kontroler ili alarm.