manometar

Mjerenje tlaka je analiza primijenjene sile pomoću tekućine (tekućine ili plina) na površini. Tlak se obično mjeri u jedinicama sile po jedinici površine.

Razvijene su mnoge tehnike za mjerenje tlaka i vakuuma. Instrumenti koji se koriste za mjerenje i prikazivanje tlaka u integralnoj jedinici nazivaju se mjeračima tlaka ili vakuumskim mjeračima. Manometar je dobar primjer jer koristi stupac tekućine za mjerenje i označavanje pritiska. Isto tako, široko upotrebljavani Bourdonov mjerač je mehanički uređaj, koji mjeri i pokazuje i vjerojatno je najpoznatiji tip mjerača.

Mjerilo vakuuma je mjerač tlaka koji se koristi za mjerenje pritisaka nižih od atmosferskog tlaka zraka, koji je postavljen kao nultu točku, u negativnim vrijednostima (npr .: -15 psig ili -760 mmHg jednako ukupnom vakuumu). Većina mjerila mjeri tlak u odnosu na atmosferski tlak kao nultu točku, tako da se ovaj oblik čitanja jednostavno naziva "mjerač tlaka". Međutim, ništa veće od ukupnog vakuuma tehnički je oblik pritiska. Za vrlo precizne očitanja, posebno pri vrlo niskim pritiscima, može se koristiti mjerač koji koristi ukupni vakuum kao nultu točku, čime se očitava tlak u apsolutnoj skali.