promjena nivoa

Prekidači razine su senzori s izlaznom električnom kontaktu na određenoj razini tekućine, praha ili rasutog tereta. Kapacitet, RF prijem, lopatica, vibracijska šipka i modeli viljuškastih vilica dostupni su različitim tipovima razina prekidača.

Prekidači na razini kapaciteta tradicionalne namjene su za nemetalne materijale kao što su: plastika, kemijska industrija, drvna industrija, keramika i staklena industrija te pakiranje.

Prekidač razine RF prijemnika razvija se iz tehnologije mjerenja razine kondenzatora. To je vrsta tehnologije kontrole razine koja ima vješanje otporne, pouzdanije, točnije i šire primjene. Prijem u RF prijem znači recipročan otpor od perspektive električne energije. Sastoji se od otpora, kapaciteta i induktivnosti, dok se RF odnosi na emitiranje visoke frekvencije radija.

Rotirajući prekidači za razinu lopatice obuhvaćaju rudarstvo, silose, hoppers, hranu i piće i silose žita.

Ugađanje prekidača razine vilice je ekonomičan izbor za kontrolu razine praha i sitnozrnatih krutina. Oni su jednostavni za upotrebu, a primjene uključuju rudarstvo, kemijsku preradu i hranu i piće.

Prekidači razine vibracijskih šipki su ekonomični u detekciji praha i krutih krutina. Savršeno za aplikacije sila ili lijevaka. Dizajn sonde omogućuje samo-čišćenje, osiguravajući nakupljanje ili premošćivanje materijala i precizno otkrivanje.